Kurs og fagmøter

Det er etablert en kurskomite under Legeforeningens avdeling i alle fylker.