Årsmelding og program for årsmøtet 2010

Her kan du se programmet, melde deg på årsmøtet og laste ned årsmeldingen for 2009-2010

Hedmark legeforening
Årsmøte 2010
Quality Hotell Astoria Hamar
Fredag 20.08.2010 kl 18.00

Årsmøte kl 18.00-19.30

Saksliste:

  1. Velkommen ved leder, en kort innledning
  2. Valg av dirigent
  3. Styrets årsberetning
  4. Rapporter fra komiteer og utvalg
  5. Regnskap og revisjon 01.01.2009-31.12.2009
  6. Budsjett for 2011
  7. Saker fra forrige årsmøte:

1. Samarbeid med legeforeningen i Oppland

2. Praksiskompensasjon tillitsvalgte i kommunen

3. Møtegodtgjørelse kurskomiteen

  1. Innkomne saker
  2. Hedmark legeforenings hederspris 2010
  3. Evt

Faglig program 19.45- 20.30:
Overlege Dag Riise: Verden sett gjennom øyespeil.

Ca . kl 21.00 Årsmøtemiddag

Pent antrekk

Alle medlemmene i Hedmark legeforening ønskes velkommen til årsmøte.

Avdelingens tillitsvalgte i kommuner og sykehus har møteplikt til årsmøte og vil få dekket reise og oppholdsutgifter. Tillitsvalgte med lang reise vei vil få dekket overnatting og evt. praksiskompensasjon etter søknad.

Medlemmer som ønsker overnatting på Quality Hotell Astoria må selv bestille hotellrom og viser da til forhåndsreserverte rom for Legeforeningens medlemmer.

Påmelding til årsmøte middagen gjøres til Per H. Christensen, Sykehuset Innlandet Hamar
perchris@online.no
per.christensen@sykehuset-innlandet.no  evt telefon 62537107 - 92245654

Siste frist for påmelding til årsmøtemiddagen er 12.08.2010.

Legeforeningen dekker middagen for deltakerne.

Vel møtt!

For styret i Hedmark legeforening

Per H. Christensen
Leder

Vedlegg