Hedersprisen gikk til Ruth og Dag Riise

Hedmark legeforenings første hederspris ble delt ut på årsmøtet 20.8.2010. Den gikk til ekteparet Ruth og Dag Riise.

Ikke uventet ble Ruth og Dag Riise første mottakere av HELF`s hederspris. Styrets begrunnelse var ekteparets langvarige yrkesmessige og humanitære engasjement nasjonalt og internasjonalt.

Ruth og Dag Riise mottar det synlige symbol på prisen av Hedmark legeforenings leder Per Christensen.

Dag Riise hadde også ansvaret for årsmøtets faglige program ved å foredra om temaet "Verden sett gjennom øyespeil" - et facinerende foredrag om sitt mangeårige bistandsarbeid i Nepal, Uganda og India.

Kort stikkordmessig oversikt over yrkes- og humanitære engasjement:

Dag Riise

Avdelingsoverlege øyeavdelingen Hamar, overlege etter sammenslutning med Elverum ca. 1994.

Høyt faglig profilert øyelege lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lang rekke med foredrag og publiserte fagartikler nasjonale og internasjonale fagmøter og referanse tidsskrifter.

Pådriver for samhandling og lokale kurs for almennpraktiserende leger.

Mangeårig aktiv bistandsarbeider i Nepal, Uganda og India. Senere brukt som rådgiver og oppfølger for NORAD (og tilsvarende danske off. organ) og LIONS.

Lokalpolitiker (Venstre).

Kulturbærer. (Gitt penger til off. utsmykning i Hamar. Huskonserter i hjemmet).

Bor i fredet hus. Dette åpnes for studenter og arkitekter fra inn og utland.
Har (sammen med Ruth) privat finansiert legestudium for en nepaleser og ingeniørstudium for en indier.

En stor inspirator og et fredens menneske som neppe kan ha en eneste uvenn i verden. Desto flere venner og beundrere.

 

Ruth Riise.

Faglig ”super-aktivist”. Har en voldsom arbeidskapasitet og initiativ i godt voksen alder.

Sosialoftalmolog ved øyeavd. Hamar i 30 år. Nasjonal og internasjonal anerkjent spesialist på syndrombarn og utredning/oppfølging av PU.

Arbeider fortsatt som ”super-spesial-senior-rådgiver” på øyeavd. Elverum.

Med. doktorgrad fra Lund. (Syndrombarn).

Lang rekke med foredrag og publiserte fagartikler i nasjonale og internasjonale fagmøter og i referanse-tidsskrifter.

Pådriver for opprettelse av et nordisk blinderegister for barn.

Stor innsats i Norsk Oftamologisk Forening. Barn og syn.

Vært faglig rådgiver for flere syndromforeninger (Retinitis Pigmentosa, Bardet Biedel)

Vært faglig rådgiver for Norges Blindeforbund i mange år. Fortsatt tilknyttet.

Arbeidet med å opprette en Blindeskole i Nepal. Arbeidet som rådgiver for skolen.

Kulturbærer. (Gitt penger til off.utsmykning i Hamar. Huskonserter i hjemmet).
Bor i fredet hus. Dette åpnes for studenter og arkitekter fra inn og utland.

Har (sammen med Dag) privat finansiert legestudium for en nepaleser og ingeniørstudium for en indier.