Hedmark legeforening gjennomført vellykket årsmøte

Hedmark legeforening gjennomførte årsmøtet 20.8.10 på Quality Hotel Astoria  Hamar 20.8.10.

27 medlememr deltok, noe færre enn i fjor.

Leder Per Christensen ønsket velkommen og innledet årsmøtet.

 

Blant sakene var det spørsmålet om praksiskompensasjon og lokalforeningens oppgaver som utløste mest debatt.

 

 

Ellers ble det innført møtehonorar til kurskommiteens medlemmer, og ikke minst utdeling av Hedmark legeforenings hederspris, se eget oppslag.

Leder Per Christensen overrekker prisen.

 

Ruth og dag Riise med det synlige bevis på hedersprisen.

 

Diskusjon rundt regnskap og budsjett avslørte også en bekymring for økonomien pga minkende inntekter og økende utgifter.

 

Kasserer Knut Selmer redegjør for den økonomiske situasjonen.

 

Her er link til referat fra årsmøtet.