2011

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Hilsen til medlemmer av Hedmark legeforening desember 2011

Først og fremst vil jeg få takke for tillitten som ble vist meg ved valget på årsmøtet i høst. Jeg har nå vært leder av Hedmark legeforening i 3 mnd og har inntrykk av at det er god stemning og enighet legene i mellom i fylket.

Nytt styre i Hedmark legeforening

Det nye styret hadde sitt første møte 3.10.11.

Hans Petter Schjønsby takker for hedersprisen

Hedmark legeforening har mottatt dette takkebrevet fra tidligere fylkeslege Hans Petter Schjønsby.

Tidligere fylkeslege Hans Petter Schjønsby fikk årets hederspris 2011.

Det var foreslått 3 kandidater til årets hederspris, og det var et enstemmig styre som besluttet å gi prisen til tidligere fylkeslege Hans Petter Schjønsby. Tildelingen ble kunngjort og fant sted på Hedmark legeforenings årsmøte 2.9.11.

Sissel Bergaust valgt til ny leder for Hedmark legeforening.

   
På årsmøtet i Hedmark legeforening 2.9.11 ble Sissel Bergaust valgt til ny leder.

En handlekraftig jubilant!

Legeforeningen 125 år i 2011

6 sider. Side 1 av 1