En handlekraftig jubilant!

Legeforeningen 125 år i 2011

I 2011 er det 125 år siden Den norske legeforening ble dannet den 6. juli 1886. Organisasjonen har siden denne tid hatt 43 presidenter og 13 generalsekretærer. Den har vokst fra 462 medlemmer i september i stiftelsesåret til den i dag har passert 27 000 medlemmer, og vil i jubileumsåret sannsynligvis passere 28 000 medlemmer.

 Foreningen har hele tiden vært kjent for å bidra sterkt i folkehelsearbeidet og i utviklingen av en moderne helsetjeneste i Norge. Norske leger har i alle disse årene hatt en drivkraft til å utvikle faget og til å dele sin kunnskap med andre.

- Dette skal bli et aktivt år som vi skal bruke til å få frem det flotte og gode legearbeidet som gjøres landet rundt. Det skjer mye nytt i helsevesenet, det omstruktureres og nye modeller introduseres. Samtidig ser vi at medlemmene gjør den samme gode jobben til beste for pasientene og faget. Mye av dette håper jeg vi i fellesskap skal kunne få oppmerksomhet omkring i løpet av året, sier kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn.

Medlemmer og tillitsvalgte er opptatte mennesker, vi legger derfor opp til å gi god støtte med  informasjon om hvordan dere arrangerer for eksempel et folkemøte om medisinske temaer. Vi tror også at det er stor interesse for mange av de politiske temaene som nå preger helse-Norge og et forslag kan være  at lokalforeningene inviterer lokale og sentrale politikere til å snakke om helse - og samfunnsspørsmål i vid forstand, sier Bryn.

Flere av de fagmedisinske foreningene har hatt stor suksess med publikumsrettede faglige foredrag og vi håper at noen av disse kan ha lyst til igjen å tilby slike til publikum. Vi vet at de har blitt satt stor pris på med auditorier fulle av interesserte tilhørere. Slike arrangementer er gode arenaer til å formidle medisinsk kunnskap om temaer som folk er opptatt av. Vi må by på den kunnskap legene har, det er den beste måten å øke kjennskap til og interesse for medisinske spørsmål, og gjennom dette øke kunnskapen om helsetjenesten og sette publikum bedre i stand til å ta vare på egen helse.

Hvordan vil medlemmene merke at foreningen runder en milepæl?

- Gjennom lokale arrangementer, jubileumsspalter i Tidsskriftet, en egen nettside om jubileet hvor nye tiltak og arrangementer legges inn, og gjennom en stor markering av selve jubileet under landsstyremøtet i Oslo i mai. Vi har også en del andre baller i luften, men vil gjerne ta dem ned før vi forteller om dem, avslutter Bryn