Nytt styre i Hedmark legeforening

Det nye styret hadde sitt første møte 3.10.11.

Leder Sissel Bergaust ser to store saker som Hedmark legeforening må fokusere på: Samhandlingsreformen og sykehusstrukturen.

Styret har sitt tyngdepunkt på Hedmarken, det blir derfor særlig viktig å holde kontakten med øvrige deler av fylket. 

Referat fra møtet finner du her

Styret består av:

Sissel Bergaust, leder

Anders Meyer

Karl-Otto Sørensen

Martin Chapman, Allmennlegeforeningen

Per Olav Skaaret, Ylf

Helle Laier, NAMF

Per H. Christensen, Of

Morten Andersen, PSL

Knut Skulberg, LSA

Georg Morland, sekr.