Sissel Bergaust valgt til ny leder for Hedmark legeforening.

   
På årsmøtet i Hedmark legeforening 2.9.11 ble Sissel Bergaust valgt til ny leder.

Sissel Bergaust er fastlege i Hamar. Som nestleder ble Anders Meyer, SI Elverum valgt, og ny kasserer ble Karl Otto Sørensen, også han er fastlege i Hamar.

Alle valg var enstemmige uten motkandidater. Sissel poengterte særlig behovet for godt samarbeid.

Det var et svært vellykket årsmøte over 30 medlemmer tilstede.

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DFÅrsmøtet hadde også faglige innslag med generalsekretær Geir Riise som snakket om legeforeningens rolle de neste årene, og tidligere fylkeslege Hans Petter Schjønsby som ga et historisk tilbakeblikk.

Referat fra årsmøtet kan du se her.

 

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}