Tidligere fylkeslege Hans Petter Schjønsby fikk årets hederspris 2011.

Det var foreslått 3 kandidater til årets hederspris, og det var et enstemmig styre som besluttet å gi prisen til tidligere fylkeslege Hans Petter Schjønsby. Tildelingen ble kunngjort og fant sted på Hedmark legeforenings årsmøte 2.9.11.

Bakgrunn for tildelingen:

Hans Petter Schønsby er født i 1936. Cand.med. 1962. Godkjent allmenpraktiker Dnlf 1973, spesialist i samfunnsmedisin 1984, Master of Public Health (M.P.H.) 1984, spesialist i allmenmedisin 1985, 1990.

Arbeidet som distriktslege 1967-84 (Etnedal, Ringsaker) og som kommuneoverlege 1984-86 (Ringsaker). Fylkeslege i Hedmark fra 1986 til 1997.

Formann i spesialist komiteen for samfunnsmedisin 1984 – 1987, formann Fond II 1985 – 1992, medlem av Landsstyret 1978 – 1980, medlem av Sentralstyret 1980 – 1983.

Medlem av Utstillingskomiteen for Gammeldoktoren, Hedmarksmuseet.

Modtok Hygieneprisen i 1973.

Publikasjoner (ikke komplett liste):

Coronar hjertesykdom i Etnedal, 1972

Helserådet 1960 – 1983, 1984

Flere medisinsk historiske artikler i Tidsskriftet og bidragsyter til flere større bokverk innenfor genren medisinsk historie.

Helsetilsynet. Sundhedscollegiet 1809 – 1815, 2009

Hans Petter Schjønsby har gjennom sit mangeårige virke vært en ivrig fortaler for vår medisinske histories betydning. ”Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden”, Simone Weil.

Hans Petter Schjønsby har vært en pådriver i arbeidet med utstillingen Gammeldoktoren på Glomdalsmuseet og er en værdsatt foredragsholder i medisinsk historiske temaer også utenfor Hedmark. Har skrevet flere historiske utredninger for helsetilsynet, sist i 2009.

Hans Petter Schjønsby mottar årets hederspris av leder Per H. Christensen