2012

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Kjære medlemmer i Hedmark legeforening

Julen nærmer seg og 2012 går mot slutten.  Det er vinterhvitt og vakkert.  Lys, blomster, juledufter og musikk gjør godt.  En hilsen til alle kolleger og oppsummering av året hører  med.

Hedmark legeforening bekymret for økonomien i SI

Årsmøtet i Hedmark legeforening vedtok enstemmig en resolusjon om bekymring rundt budsjettkutt i Sykehuset Innlandet HF. Årsmøtet mente kuttene kan gi alvorlige konsekvenser og mer ressurser er nødvendig.
Les hele resolusjonen her

Vellykket årsmøte i Hedmark legeforening

Hedmark legeforening holdt årsmøtet 31.8.12 på Astoria Quality Hotel i Hamar. President Hege Gjessing var tilstede og orienterte om Legeforeningens arbeid. Det var rundt 30 deltakere. Referat fra årsmøtet.

Velkommen til årsmøtet 2012

Hedmark legeforening arrangerer årsmøte fredag 31.08.2012 kl 18.00
Sted: Quality Hotell Astoria, Hamar.

Strategisk fokus 2025

Hedmark legeforening har vurdert de foreslåtte alternativer for fremtidig sykehusdrift i Innlandet.

Hedmark legeforening anbefaler modell 3.


Saker til årsmøtet 2012

Hedmark legeforenings årsmøte for 2012 planlegges lagt til 31.8.12. I henhold til vedtektene skal saker meldes til styre 12 uker før årsmøtet. Saker som man ønsker å drøfte på årsmøte må derfor være styret i hende senest 8.6.2012. Saker sendes til leder Sissel Bergaust, sissel@bergaust.no 

Hvilket tilbud skal de fødende i Hedmark ha i årene fremover?

Kvinneklinikken og Barneavdelingens framtid i Hedmark.

Hedmark legeforening går imot forslag om ny fastlegeforskrift

Styret i Hedmark legeforening har avgitt uttalelse til Legeforeningens høringsuttalelse til forslaget om ny fastlegeforskrift.
Les uttalelsen i sin helhet: 

Styret i Hedmark legeforening støtter adm. dirs innstilling i sykehussaken

Administrerende direktør i SIHF, Morten Lang-Ree, har lagt fram sin innstilling til ny sykehusstruktur for Sykehus Innlandet.  Han anbefaler at det bygges ett nytt sykehus for befolkningen i Oppland og Hedmark.  Styret i Hedmark legeforening støtter denne innstillingen.

Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling!

Legeforeningene i Hedmark og Oppland arrangerer onsdag 25. april 2012 kl. 17-21 seminar om IT i helsevesenet på Honne i Biri. Legeforeningen har vedtatt at følgende skal være ett av seks satsningsområder de nærmeste årene: ”Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling.” IT-systemene vi bruker er blitt våre viktigste verktøy, og forbedringspotensialet er stort.

For detaljert program se nettsiden til Oppland legeforening.

10 sider. Side 1 av 1