Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling!

Legeforeningene i Hedmark og Oppland arrangerer onsdag 25. april 2012 kl. 17-21 seminar om IT i helsevesenet på Honne i Biri. Legeforeningen har vedtatt at følgende skal være ett av seks satsningsområder de nærmeste årene: ”Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling.” IT-systemene vi bruker er blitt våre viktigste verktøy, og forbedringspotensialet er stort.

For detaljert program se nettsiden til Oppland legeforening.