Hedmark legeforening bekymret for økonomien i SI

Årsmøtet i Hedmark legeforening vedtok enstemmig en resolusjon om bekymring rundt budsjettkutt i Sykehuset Innlandet HF. Årsmøtet mente kuttene kan gi alvorlige konsekvenser og mer ressurser er nødvendig.
Les hele resolusjonen her