Saker til årsmøtet 2012

Hedmark legeforenings årsmøte for 2012 planlegges lagt til 31.8.12. I henhold til vedtektene skal saker meldes til styre 12 uker før årsmøtet. Saker som man ønsker å drøfte på årsmøte må derfor være styret i hende senest 8.6.2012. Saker sendes til leder Sissel Bergaust, sissel@bergaust.no