Styret i Hedmark legeforening støtter adm. dirs innstilling i sykehussaken

Administrerende direktør i SIHF, Morten Lang-Ree, har lagt fram sin innstilling til ny sykehusstruktur for Sykehus Innlandet.  Han anbefaler at det bygges ett nytt sykehus for befolkningen i Oppland og Hedmark.  Styret i Hedmark legeforening støtter denne innstillingen.

Samling av de ulike funksjoner er helt nødvendig for å møte framtidens utfordringer for innlandets helsevesen.  Vi mener at samling vil gi pasientene det best mulige behandlingstilbudet.  Dersom SIHF klarer å opprettholde sin kontroll med økonomien vil man trolig kunne ha muligheter for å få aksept for bygging av nytt sykehus.

Et nytt sykehus med alle spesialiteter samlet vil rekruttere fagpersoner i større grad enn i dag.  Utsikter til ett nytt sykehus vil virke attraktivt og tiltrekke seg personer som ønsker å være med å utvikle framtidens sykehus.  Dagens usikkerhet om lokalisering av funksjoner har vært meget uheldig i forhold til oppbygging av fagmiljøer.

Pasienter oppsøker sykehus hvor de får best mulig behandling.  Uten et godt helsevesen lokalt vil mange pasienter reise ut av regionen med ytterligere reduksjon i det lokale behandlingstilbudet som konsekvens.  Opprettholdelse av tilfredsstillende behandlingstilbud på mange små sykehus er helt urealistisk. 

Vi forventer at styret i Sykehuset Innlandet bifaller administrerende direktørs innstilling og håper Styret i Helse Sør-Øst vil se det hensiktsmessig å gå inn for bygging  av nytt sykehus i nær framtid.

Se mer om Strategisk fokus 2025 på SIHFs nettside