Vellykket årsmøte i Hedmark legeforening

Hedmark legeforening holdt årsmøtet 31.8.12 på Astoria Quality Hotel i Hamar. President Hege Gjessing var tilstede og orienterte om Legeforeningens arbeid. Det var rundt 30 deltakere. Referat fra årsmøtet.