Velkommen til årsmøtet 2012

Hedmark legeforening arrangerer årsmøte fredag 31.08.2012 kl 18.00
Sted: Quality Hotell Astoria, Hamar.

Årsmøte kl 18.00-19.30


Årsmelding
 
Saksliste:

  1. Velkommen ved leder, en kort innledning
  2. Valg av dirigent
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Styrets årsmelding sept. 2011-aug. 2012
  5. Rapporter fra komiteer og utvalg
  6. Regnskap og revisjon 01.01.2011-31.12.2011
  7. Budsjett for 2013
  8. Innkomne saker

Styrets saker til årsmøtebehandling
1.Hedmark legeforenings hederspris
2.Praksiskompensasjon
3.Praksiskonsulent på NAV
4.Økning av tilskudd til Gammeldoktoren

Faglig program

19.45- 20.30: President Hege Gjessing: Hva gjør vi i Legeforeningen?.

Ca . kl 21.00 Årsmøtemiddag

Pent antrekk. Alle medlemmene i Hedmark legeforening ønskes velkommen til årsmøte.

Avdelingens tillitsvalgte i kommuner og sykehus har møteplikt til årsmøte og vil få dekket reise- og oppholdsutgifter. Tillitsvalgte med lang reisevei vil få dekket overnatting og evt. praksiskompensasjon etter søknad.

Medlemmer som ønsker overnatting på hotellet må selv bestille hotellrom og viser da til forhåndsreserverte rom for Legeforeningens medlemmer.

Påmelding til årsmøte middagen gjøres til Sissel Bergaust,  sissel@bergaust.no
Legehuset Nova Torggt 1, 2317 Hamar, evt tlf. 45444324.

Siste frist for påmelding til årsmøtemiddagen er 20.08.2012.

Legeforeningen dekker middagen for deltakerne.
Vel møtt!

For styret i Hedmark legeforening

Sissel Bergaust
Leder