2013

search

Periode

  • År: Måned:

14 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Kjære alle medlemmer i Hedmark legeforening

2013 går mot slutten, et år uten de store dramatiske hendelsene i helsevesenet i Hedmark. 

Klinisk emnekurs i psykiatri

Klinisk emnekurs i psykiatri

Hedmark Legeforening arrangerer

Klinisk emnekurs i psykiatri
Tid: 3. og 4. april 2014
Sted: Scandic Hotell Hamar

For mer informasjon klikk her

Vellykket årsmøte i Hedmark legeforening

Leder Sissel Bergaust ønsket velkommenHedmark legeforening hadde årsmøte i Hedmarks-museets aula 6.9.13. Ca 50 deltakere møtte opp. Som faglig innslag orienterte adm. dir. Morten Land-Ree og styreleder Bente Mejdell om planene for nytt hovedsykehus i Innlandet.

Årets hederspris til Per Bjerke

Hedmark legeforenings hederspris 2013 be delt ut på årsmøtet 6.9.13. Den gikk i år til Per
 Bjerke, Hamar. Selve prisen er ny, en unik vase produsert av Magnor Glalssverk med lege-foreningens logo, samt et portett tegnet av Oddmund Mikkelsen, Hamar Arbeiderblad.

Invitasjon til årsmøte og årsmelding 2012-13

Her er årsmelding med invitasjon til årsmøtet i pdf-format.

HELF på facebook og twitter

Hedmark legeforening har fått egen facebookgruppe, Hedmark legeforening 
Twitterkonto: @hedmark_lege

Vi håper dettte vil bidra til å styrke kontakten og øke interessen for foreningsarbeidet!

"Begeistringsmelding"

Brev til Helse Sør-Øst:

I helsevesenet er det ikke uvanlig at vi mottar eller skriver bekymringsmeldinger om forhold som bør påpekes og eventuelt rettes på. Slik bør det være. Det er et bidrag til at vi skal få et best mulig helsevesen. Det er dessverre ikke så ofte at vi fokuserer på det som virkelig fungerer godt. Det positive bør også påpekes og framheves. Les hele innlegget her..

Jeg håper inderlig jeg tar feil!

Leder Sissel Bergaust har kommentert styrevedtaket om kvinneklinikk på Lillehammer: "Jeg håper inderlig jeg tar feil når jeg frykter at maktbalansen mellom Hedmark og Oppland forrykkes slik at et storsykehus blir enda vanskeligere å realisere".
Les innlegget her.

Godkjenning som petroleumslege

Norsk senter for maritim medisin (NSMM) ved Haukeland Universitetssjukehus ønsker å informere om Grunnkurs for petroleumsleger som tilbys høstsemesteret 2013, da alle leger som skal utstede helseattester for offshore personell må ha et slikt kurs innen 1/1-2014.  

Kvinneklinikk i Hedmark, kostnaden ved å si nei?

Hedmark legeforening vil argumentere sterkt for å opprette 2 Kvinneklinikker i Sykehuset Innlandet fram til alt kan samles i ett sykehus.
Les hele uttalelsen her

Ny sats for praksiskompensasjon

Hedmark legeforenings styre vedtok på møtet 11.3.13 ny sats for praksiskompensasjon: kr 7 060 for en hel dag. Beløpet ligger mellom Almennlegeforeningens og Legeforeningens satser.

Grunnkurs B, EU-KURS 2 Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter

Hedmark legeforening arrangerer
GRUNNKURS B, EU-KURS 2 FOR ALLMENNMEDISIN:
Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter
16.-20. september 2013

Beklager, kurset er fulltegnet.

Årsmøte 2013

Årsmøtet i år er lagt til fredag 6.9.2013. Saker som man ønsker å ta opp må sendes styret innen 14.6.13.
Møtet er i Hedmarkmuseets aula og middagen i Hamarstuen Spiseri. 

Kvinneklinikk i Hedmark og Oppland -

Et være eller ikke være for fødetilbud og barne-avdeling.

Les hele uttalelsen fra styret i Hedmark legeforening... 

14 sider. Side 1 av 1