Årets hederspris til Per Bjerke

Hedmark legeforenings hederspris 2013 be delt ut på årsmøtet 6.9.13. Den gikk i år til Per
 Bjerke, Hamar. Selve prisen er ny, en unik vase produsert av Magnor Glalssverk med lege-foreningens logo, samt et portett tegnet av Oddmund Mikkelsen, Hamar Arbeiderblad.

Bjerke er den tredje hedmarkslegen som mottar hedersprisen.

Begrunnelse:
Per Bjerke f. 14.04.1940  har vært  ansatt ved Sykehuset Innlandet Hf Hamar-Elverum i mange år og sluttet 14.04 2010 som 70 åring.

Hans yrkesbakgrunn:

1966: Militærlege på Sætermoen,
1967–70: Infeksjonsavd. Ullevål,
1970–75: Med. avd. Lovisenberg,
 Fra 1975–80: Vekslende reservelege Hamar, Med. avd. A, RH i tils. 1½ år og Stensby sykehus 1½ år. 

Leder Sissel Bergaust overrekker prisenFra 1980 har han vært på medisinsk avdeling som overlege og spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer, avdelingsoverlege både på Hamar og kombinasjonen Hamar-Elverum, sjefslege og kvalitetsrådgiver med fokus på internkontroll og revisjon. 

Han har vært lege i 43 år innen for det vi i dag kaller Helse Sør-Øst systemet 
. 

Per Bjerke bygget opp gastroseksjonen ved Hamar sykehus og var den som innførte endoskopiske undersøkelser ved sykehuset. Han har i de siste årene vært med  å bygge opp en egen seksjon for slagpasienter og pasienter med geriatrisk behov, dvs. eldre menneskers medisin.  Han har vært en lokal forkjemper for å få nye behandlingsprinsipper inn basert på tverrfaglighet og dokumentasjon. Han er  dessuten i mange år vært en pådriver for kvalitet og internkontroll samt ledelse som fag også i sykehus. Han er den ”yngste” legen på avdelingen. Han tar tak i nye prosjekter på en spesiell måte.

Han er  opptatt av informasjon, kommunikasjon ovenfor pasienter og pårørende og nye måter å formidle kunnskap på  Han er åpen for å tenke nytt på en helt  annen måte enn legegruppen vanligvis gjør. Gjennom sitt virke som fagperson og leder har han i det lokale miljøet vært en pådriver for nyorientering og for å for å høyne servicenivået. Han har deltatt i utallige omstillingsprosesser vedr. spesialisthelsetjenesten i Innlandet og særlig i Hedmark. Han har bygget bro mellom motsetninger mellom de  forskjellige "hus" i Hedmark, spesielt  mellom Hamar og Elverum. Han har vært en lojal medarbeider som startet som laboratorieassistent i et vikariat  på  sykehuset på Hamar i 1960, tok legeutdannelse og kom tilbake mer eller mindre siden 1975.

Han har også mottatt Kongens fortjenestemedalje i sølv.

Dersom nye prosjekter på faglig basis skal prøves for å bedre vår service, er det Bjerke som i stor grad har vært den medarbeideren som får oppgavene. Dette er fordi han er oppriktig interessert i forbedringsarbeid. Han er den perfekte senior som er junior til sinns i sitt virke. Han har vært like aktiv på  dette området selv i de  siste årene. Dette er i ordets rette forstand en hedersmann og gentleman med høy faglig integritet, evne til nytenkning og enestående lojalitet til arbeidsgiver.