Årsmøte 2013

Årsmøtet i år er lagt til fredag 6.9.2013. Saker som man ønsker å ta opp må sendes styret innen 14.6.13.
Møtet er i Hedmarkmuseets aula og middagen i Hamarstuen Spiseri. 

Faglig program
18.00- 1900: Adm. Dir. Morten Lang-Ree og styreleder Bente H. Mejdell: Nytt sykehus i innlandet.

Årsmøte kl 19.15-20.30
Saksliste:

 1. Velkommen ved leder, en kort innledning
 2. Valg av dirigent
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Styrets årsmelding sept. 2012 - aug. 2013
 5. Rapporter fra komiteer og utvalg
 6. Regnskap og revisjon 01.01.2012 - 31.12.2012
 7. Budsjett for 2014
 8. Innkomne saker
 9. Styrets saker til årsmøtebehandling
  1.Hedmark legeforenings hederspris
 10. Valg

Ca . kl 21.00 Årsmøtemiddag på Hamarstua Spiseri
Pent antrekk. Alle medlemmene i Hedmark legeforening ønskes velkommen til årsmøte.
Avdelingens tillitsvalgte i kommuner og sykehus har møteplikt til årsmøte og vil få dekket reise- og oppholdsutgifter. Tillitsvalgte med lang reisevei vil få dekket overnatting og evt. praksiskompensasjon etter søknad.
Medlemmer som ønsker overnatting på hotellet må selv bestille hotellrom og viser da til forhåndsreserverte rom for Legeforeningens medlemmer.

Påmelding til årsmøtemiddagen gjøres til Sissel Bergaust,  sissel@bergaust.no
Legehuset Nova Torggt 1, 2317 Hamar, evt tlf. 45444324.

Siste frist for påmelding til årsmøtemiddagen er 20.08.2013.

Legeforeningen dekker middagen for deltakerne.

Vel møtt!

For styret i Hedmark legeforening

Sissel Bergaust
Leder