"Begeistringsmelding"

Brev til Helse Sør-Øst:

I helsevesenet er det ikke uvanlig at vi mottar eller skriver bekymringsmeldinger om forhold som bør påpekes og eventuelt rettes på. Slik bør det være. Det er et bidrag til at vi skal få et best mulig helsevesen. Det er dessverre ikke så ofte at vi fokuserer på det som virkelig fungerer godt. Det positive bør også påpekes og framheves. Les hele innlegget her..