Godkjenning som petroleumslege

Norsk senter for maritim medisin (NSMM) ved Haukeland Universitetssjukehus ønsker å informere om Grunnkurs for petroleumsleger som tilbys høstsemesteret 2013, da alle leger som skal utstede helseattester for offshore personell må ha et slikt kurs innen 1/1-2014.