HELF på facebook og twitter

Hedmark legeforening har fått egen facebookgruppe, Hedmark legeforening 
Twitterkonto: @hedmark_lege

Vi håper dettte vil bidra til å styrke kontakten og øke interessen for foreningsarbeidet!