Invitasjon til årsmøte og årsmelding 2012-13

Her er årsmelding med invitasjon til årsmøtet i pdf-format.