Kjære alle medlemmer i Hedmark legeforening

2013 går mot slutten, et år uten de store dramatiske hendelsene i helsevesenet i Hedmark. 

Samhandlingsreformen har begynt å vise seg i praksis, for enkelte pasienter har det fungert utmerket, andre har erfart raske utskrivelser og reinnleggelser.
Målet må være å finne det riktige tidspunkt for utskrivelse med tanke på pasientens tilstand og ikke med tanke på økonomien.

Det skjer mye spennende i kommunehelsetjenesten og bedre samhandling mellom sykehus  og kommuner er et område med stort utviklingspotensial.  Fastlegene spiller en viktig rolle, de kjenner pasientene best og vil etter hvert også vite hvilke tilbud som er tilgjengelig i kommunene for den enkelte pasient.  Pass bare på å ikke overlate alle nye oppgaver til fastlegene, de står i fare for å drukne i nye oppgaver..
Landet har fått ny helseminister og vi venter i spenning på en overordnet sykehusstruktur.   Vil det bli byggestart for et nytt sykehus i Innlandet? Vi ser at flere ulike krefter i Oppland ønsker en ny debatt om felles sykehus.  Hedmark legeforening har stått samlet bak ønsket om felles sykehus for Hedmark og Oppland.  Det er viktig at vi nå bruker ressursene til å jobbe mot et felles mål.  Dagens situasjon med fragmentert sykehus gir ikke et tilfredsstillende tilbud til pasientene.  Stadig omorganisering og flytting av avdelinger skaper frustrasjon og usikkerhet blant de ansatte.  Flyttingen av risikofødsler fra Elverum for samling i  Lillehammer gir kanskje større trygghet for disse gravide, men effekten for de resterende fødende , de nyfødte og barneavdelingen er fortsatt usikker. Vurderingen ved fødeavdelingen var at disse fødende var godt ivaretatt på Elverum. Det er viktig at barneavdelingen og fødeavdelingen ikke forvitrer som følge av ønske om noe bedre sikkerhet for en liten gruppe.
Styret i Hedmark legeforening har et ønske om tettere kontakt med medlemmene. Vi har opprettet en facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/389001934547172/  hvor alle medlemmer er velkomne.  Her legges styremøte- innkallinger og -referater ut.  Vi forsøker også å dele positive omtaler av helsevesenet i Hedmark og aktuelle avisartikler etc.  Dere er velkomne til å legge ut bilder eller referater fra legemøter rundt i Hedmark.
Vi planlegger også å forsøke å møte kommuneoverlegene i Hedmark ved ulike møter i fylket.  En invitasjon til møte med tema samhandlingsreformen, KAD og legevakt vil komme på nyåret.

Jeg ønsker dere nå en fredelig Jul og et innholdsrikt Nytt år!

Julehilsen fra Sissel