Kvinneklinikk i Hedmark og Oppland -

Et være eller ikke være for fødetilbud og barne-avdeling.

Les hele uttalelsen fra styret i Hedmark legeforening...