Ny sats for praksiskompensasjon

Hedmark legeforenings styre vedtok på møtet 11.3.13 ny sats for praksiskompensasjon: kr 7 060 for en hel dag. Beløpet ligger mellom Almennlegeforeningens og Legeforeningens satser.