Vellykket årsmøte i Hedmark legeforening

Leder Sissel Bergaust ønsket velkommenHedmark legeforening hadde årsmøte i Hedmarks-museets aula 6.9.13. Ca 50 deltakere møtte opp. Som faglig innslag orienterte adm. dir. Morten Land-Ree og styreleder Bente Mejdell om planene for nytt hovedsykehus i Innlandet.

Det sittende styret ble gjenvalgt ved aklamasjon. Hedmark legeforenings hederspris blei tildelt Per Bjerke.


Det gamle styret (ikke alle tilstede) forbereder årsmøtet.

 

 

Årsmøtet blei avsluttet med en herlig middag på Hamarstuen restaurant krydret med kulturinnslag ved Henning Stranden og Lars Støvland som begge bidro til at stemningen sto i taket.

Adm. dir. Morten Lang-Ree orienterte om planene for det nye hovedsykehuset