2015

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Julehilsen til alle medlemmer i Hedmark legeforening

Hedmark legeforening (HELF) fikk i høst nytt styre. Jeg er som nyvalgt leder heldig som har med meg svært flinke styremedlemmer, og vi har kommet godt i gang. Det er spennende tider med mange endringsforslag både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

 

Hedmark legeforenings medlemmer vil bidra

Årsmøtet i Hedmark legeforening donerte kr 20 000,- og oppfordret medlemmene til å gi mer.

2 sider. Side 1 av 1