2017

search

Periode

  • År: Måned:

14 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Medlemsmøte på Scandic Elgstua mandag 15. januar kl 18

Lars Duvaland, leder for juss- og arbeidslivsavdelingen i Legeforeningen og styret i Allmennlegeforeningen kommer til Elverum.
De vil gjjerne høre våre innspill om fastlegeordningen. Møt opp - vis engasjement - si din mening om fastlegeordningen i framtida, enten du er fastlege selv, avtalespesialist, sykehuslege, student, turnuslege, bedriftlege, pensjonist, administrasjonslege eller samarbeider med fastleger på annet vis!
 
Det serveres rundstykker og kaffe/te før møtestart fra ca kl 17.30. 
 
PROGRAM :
 
kl 18; Innledning
ved 1.landsråd Allmennlegeforeningen Hedmark Martin Chapman og leder i Hedmark legeforening Marte Kvittum Tangen

Kl 18.15 – 19: «En fastlegeordning for framtida» 
 ved leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren og leder i Jus og Arbeidslivsavdelingen Lars Duvaland

Kl 19 – 19.45: Diskusjon, innspill og spørsmål fra medlemmene 

Derfor er jeg lege - Tillitsverv gir overskudd og energi

Nå er jeg gjenvalgt som leder i Hedmark legeforening for to nye år. Engasjementet i foreningen gir overskudd og energi. Jeg føler at jeg behandler pasientene mine med større glede, fordi jeg har fått engasjert meg på andre måter, sier Marte Kvittum Tangen, fastlege på Tynset.

HEDMARKSEMINARET 2017 I TRYSIL

Hedmark legeforening arrangerte siste helga i oktober Hedmarkseminaret for første gang.Formålet med seminaret var å samle leger i Hedmark til sosialt og faglig påfyll på tvers av arbeidssted og geografi. 

Medisinhistorisk miniseminar på Glomdalsmuseet.

«Fra Håvamål som helsedikt  til Feltskjær Friderich Kønig og Einsteins hjerne»

Søndag 8. oktober 2017 kommer den «Den norske nevrolitterære klubben» for å se «Gammeldoktor´n» på Glomdalsmuseet.  

Glomdalsmuseet og Utvalget for Gammeldoktor´n benytter anledningen til å arrangere et åpent miniseminar  kl. 13 – 16  i  auditoriet på Glomdalsmuseet hvor flere av gjestene vil holde interessante kåserier om medisinhistoriske tema.

Alle medlemmer i Hedmark legeforening er velkomne!

Årsmøte 2017

Årets årsmøte ble avholdt torsdag 24.august på Scandic Elgstua, Elverum. I tillegg til ordinære årsmøtesaker var det et faglig program hvor president Marit Hermansen informerte om utviklingen etter innføring av Foretaksreformen i 2001 og legeforeningens tanker om veien videre.

Årsmøteinvitasjon til medlemmer av Hedmark legeforening

Hedmark legeforening inviterer til årsmøte torsdag 24. august 2017 kl 18.00 ved Scandic Hotell Elgstua, Elverum. Benytt anledingen til å treffe hyggelige kolleager i uformelle omgivelser. Påmelding til Marte Kvittum Tangen via e-skjema nederst på siden.

Hedmarkseminaret 2017

Hedmark legeforening har gleden av å invitere sine medlemmer til Hedmarkseminaret

Et kurs med sosial profil, faglig påfyll og underholdning

Hotell Radisson Blu Trysil 27.-28.oktober 2017

***Påmeldingsfristen har gått ut 11.10.17 kl 23.00***

Streiken og veien videre

Den 9.mai gjennomførte Hedmark legeforening et medlemsmøte for våre medlemmer vedrørende «veien videre» etter at legeforeningen tapte mot Spekter på alle punkter i Rikslønnsnemnda tidligere i år. Legeforeningens president Marit Hermansen presenterte det politiske, og jurist Jan Eikeland fra Jus og arbeidslivsavdeling informerte om det juridiske, aspektet i saken. 

Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF

Hedmark legeforening sendte nylig inn høringssvar vedrørende idéfaserapport for fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF. Hedmark legeforening mener en modell med ett hovedsykehus i Mjøsregionen gir det beste tilbudet til pasientene i Innlandet.

Medlemsmøte: "Sykehusstreiken 2016, rikslønnsnemndas kjennelse og veien videre"

Høsten 2016 streiket ”Akademikerne Helse” i 5 uker for forsvarlig arbeidstid, kollektivt vern og medbestemmelsesrett. Mandag 27. februar kom Rikslønnsnemndas kjennelse hvor den gamle overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne, inkludert legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, videreføres.

Hva nå?

 

Hedmark Legeforening inviterer til medlemsmøte tirsdag 9.mai kl 18 i auditorium 2 på Terningen Arena, Elverum

Grunnkurs B, EU-kurs 2

Hedmark Legeforenings kurskomité ønsker velkommen til Grunnkurs B, EU-kurs 2   - Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter                                                    

Kurset holdes på Bardøla Høyfjellshotell, Geilo, 25.-29. september 2017. Det er lagt opp til lang lunchpause så man har mulighet til å gå seg en tur eller ta en trimøkt i svømmebassenget på hotellet. 

Julehilsen til alle medlemmer i Hedmark legeforening

Jeg er stolt over å være hedmarking! Vi har et stort og naturskjønt fylke med god helsetjeneste. Pasientene er stort sett rause, rolige og takknemlige. Jeg har mange gode kollegaer rundt omkring i fylket, de er både faglig svært oppdaterte og hyggelige.

Gynekologi i allmennpraksis, emnekurs for allmennleger.

Hedmark Legeforening ønsker velkommen til kurs ved Scandic hotell Hamar 30.-31. mars 2017. Kurset er godkjent med 16 t i fagområde gynekologi og obstetrikk i videre-og etterutdanningen for allmennleger.  Ant. deltakere : 60                

Påmeldingsfrist 25. februar 2017                                 

 

Høringssvar

Hedmark legeforening legger fortløpende ut innsendte høringssvar under uttalelser slik at interesserte medlemmer kan følge med på hvilke saker styret engasjerer seg i. Ta gjerne kontakt med oss ved innspill.

14 sider. Side 1 av 1