Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF

Hedmark legeforening sendte nylig inn høringssvar vedrørende idéfaserapport for fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF. Hedmark legeforening mener en modell med ett hovedsykehus i Mjøsregionen gir det beste tilbudet til pasientene i Innlandet.

Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF

Hedmark legeforening mener at hvis man skal gi innbyggerne likeverdige og faglig oppdaterte helsetjenester vil en samling av fagmiljø være det beste alternativet. Det medisinske fag er i stadig utvikling og vi er sikre på at det i fremtida vil bli enda flere behandlingsmuligheter som krever samarbeid mellom ulike spesialister og stort behov for kostbart teknologisk utstyr. Pasientene i Hedmark og Oppland sikres best helsetjeneste ved ett felles hovedsykehus. Ved å samle fagmiljø vil utdanning, rekruttering og stabilisering ivaretas og det vil også gi mulighet for et forskningsmiljø. Ved å kunne tilby hele spesialistutdanningsløp i Innlandet vil rekruttering og stabilisering av leger sikres. Vi forutsetter at ett hovedsykehus vil ha hovedansvar for det desentraliserte tilbudet og bidra til gode helsetjenestetilbud også nær der pasientene bor.

Hedmark legeforening har sammen med Oppland legeforening gjennomført en ”quest back” undersøkelse i første halvdel av mars-17. 59,3% av legene i Hedmark ønsker ett hovedsykehus (på øst- eller vestsiden av Mjøsa), mens 30% av legene i Hedmark ønsker to store akuttsykehus i Mjøsregionen (Gjøvik el Lillehammer og Elverum eller Sanderud). De siste 10,6% av legene i Hedmark ønsker tre store akuttsykehus i Mjøsregionen (Gjøvik, Lillehammer og Elverum eller Sanderud)

Vi anbefaler å lese høringssvaret i sin helhet her. Minner om at alle våre høringssvar kan finnes under fanen uttalelser på Hedmark legeforening sine nettsider.