HEDMARKSEMINARET 2017 I TRYSIL

Hedmark legeforening arrangerte siste helga i oktober Hedmarkseminaret for første gang.Formålet med seminaret var å samle leger i Hedmark til sosialt og faglig påfyll på tvers av arbeidssted og geografi. 

HEDMARKSEMINARET 27. - 28. OKTOBER 2017 PÅ RADDISON BLU TRYSIL

Hedmark legeforening arrangerte siste helga i oktober Hedmarkseminaret for første gang med 32 deltagere. Formålet med seminaret var å samle leger i Hedmark til sosialt og faglig påfyll på tvers av arbeidssted og geografi.

 Alle medlemmer var invitert to ganger pr. e-post og igjennom medlemsbrev, informasjon på årsmøtet og på Hedmark legeforening sin Facebookgruppe var seminaret annonsert gjentatte ganger. Hedmark legeforening dekket kursavgift, dagpakke og middag for alle deltagerne.

Jurist og lege Gudleik Leir innledet seminaret med tema ”Jus for leger”. Temaene vergemål, tvang og samtykke, sakkyndig eller behandler og taushetsplikt ble gjennomgått.

Tom Wangerud holdt på engasjerende vis motivasjonsforedraget ”En eventyrlig hverdag” og fortsatte med lett underholdning under middagen.

Bandet Tektyl spilte opp til dans og seminardeltagerne viste stort engasjement på dansegulvet utover kvelden.

Marte Kvittum Tangen startet lørdagens seminar med et foredrag om ”Hva går galt?” basert på erfaringer fra Statens Helsepersonellnemnd.

Stian Westad, gynekolog ved Sykehuset på Lillehammer, fortale om sin ”fatale avgjørelse.”

Generalsekretær i Legeforeningen, Geir Riise, avsluttet med ”Pasientsikkerhet, kvalitet og arbeidsmiljø”. Riises foredrag blir lagt ut på hjemmesiden. Det inneholder mange gode referanser til studier om hva som gir godt arbeidsmiljø og god pasientsikkerhet. Kort oppsummert ”Happy doctors make happy patients”.

 Kurskomite var Kjersti Wien, Kristine Gaarder og Marte Kvittum Tangen

Vi vil evaluere seminaret på neste styremøte i Hedmark legeforening og har bedt om tilbakemeldinger. Vi mottar gjerne tilbakemeldinger på det med å arrangere et slikt seminar for de som IKKE var tilstede også. Vi avgjør etter det om dette ble en engangshendelse eller om det er noe som kan bli en tradisjon.