Medisinhistorisk miniseminar på Glomdalsmuseet.

«Fra Håvamål som helsedikt  til Feltskjær Friderich Kønig og Einsteins hjerne»

Søndag 8. oktober 2017 kommer den «Den norske nevrolitterære klubben» for å se «Gammeldoktor´n» på Glomdalsmuseet.  

Glomdalsmuseet og Utvalget for Gammeldoktor´n benytter anledningen til å arrangere et åpent miniseminar  kl. 13 – 16  i  auditoriet på Glomdalsmuseet hvor flere av gjestene vil holde interessante kåserier om medisinhistoriske tema.

Alle medlemmer i Hedmark legeforening er velkomne!

«Den norske nevrolitterære klubben» er en gruppe leger, alle spesialister i nevrologi, som kombinerer sin kunnskap om hjernen og dens sykdommer med sin interesse for kunst og historie. Den ble startet i 1991 og har for tiden 17 medlemmer over hele landet. Klubben har gitt ut tre bøker («Hjernen og kunsten» 2001 og 2005, «Hjernen og kulturen» 2006 og 2010 og «The Brain and Arts» 2008). I tillegg har de publisert tallrike artikler og holder årlig en rekke kåserier om emner i grenselandet mellom nevrologiske sykdommer og kreativitet og historie. Dette grenselandet omhandler nevrologiske sykdommers påvirkning av kunstneres skapende evne, hvordan kunstnere har utnyttet egne erfaringer med sykdommer i nervesystemet i sin kreative virksomhet, hvordan sykdommer i hjernen har påvirket historiens gang og endelig faget nevrologis egen historie.

Miniseminaret har vi kalt "Fra Håvamål som helsedikt til Feltskjær Friderich Kønig og Einsteins hjerne»

Program:

Bjørnar Hassel:              «Jacob, Israel og hofteskaden»

Ragnar Stien:     «Håvamål som helsedikt»

Are Brean:                     «Berglegen og hans sykdom»

Hans Petter Schjønsby:  «Feltskjær Friderich Christoffer Kønig 1775-1848»

Erik Sæthre:      «Johan Christian Lund: Fra Setesdalsrykkja til Stange»

Espen Dietrichs:                 «Einsteins hjerne»