Streiken og veien videre

Den 9.mai gjennomførte Hedmark legeforening et medlemsmøte for våre medlemmer vedrørende «veien videre» etter at legeforeningen tapte mot Spekter på alle punkter i Rikslønnsnemnda tidligere i år. Legeforeningens president Marit Hermansen presenterte det politiske, og jurist Jan Eikeland fra Jus og arbeidslivsavdeling informerte om det juridiske, aspektet i saken. 

Streiken og veien videre
President Marit Hermansen

Referat fra møtet. 

Presentasjonene fra møtet kan ses i sin helhet her:

Presentasjon av Marit Hermansen.

Presentasjon av Jan Eikeland.