Foreslå kandidater til Hedmark legeforenings hederspris 2019

Kjenner du enkeltpersoner eller fagmiljøer som har gjort en fortjenstfull innsats innenfor forskning, fagutvikling, frivillig eller humanitært arbeid?
Foreslå kandidater til Hedmark legeforenings hederspris 2019

Alle medlemmer av Hedmark legeforening kan foreslå kandidater. Forslagene må sendes inn innen 1. mai. Prisen deles ut på årsmøtet 29. august.

Her finner du statuttene: https://legeforeningen.no/lokal/hedmark/Hedmark-legeforenings-hederspris/

Forslag sendes til: leder@hedmark.legeforeningen.no