Grunnkurs B, del 2 - Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter

Hedmark Legeforenings kurskomité ønsker velkommen til Grunnkurs B, del 2 - Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter

Kurset holdes på Bardøla Høyfjellshotell, Geilo, 22.-25. september 2019. Det er lange lunchpauser med mulighet til å gå tur eller en trimøkt i svømmebassenget.

Grunnkurs B, del 2  - Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter

Godkjenninger: Allmennmedisin videreutdanning: Grunnkurs B - del 2, 25 poeng, obligatorisk kurs. Etterutdanning: Valgfritt 25 poeng.

 

Målgruppe: Leger under videreutdanning i allmennmedisin. Kan også søkes av leger under etterutdanning.

 

Læringsmål: Etter endt kurs skal legen ha tilegnet seg kunnskap om:

 

Trygdemedisin; Legens rolle i det inkluderende arbeidslivet, samhandling med trygdeetaten/NAV og folketrygdens stønadsordninger. Normaltariffens oppbygning, intensjon og tolkning. Foreskrivning av legemidler-refusjonsordninger.

Rammer for praksisdrift; Allmennlegens juridiske rettigheter og plikter i forhold til samfunnet, ansatte og pasienter. Fastlegeordningens regler for regulering av allmennlegers virksomhet.

Praksisdrift; Legen som arbeidsgiver. Personalansvar, ansettelser, lønn, oppsigelser. Personallovgivning. Behandling av klager. Tilgjengelighet. Økonomi i en fastlegepraksis. Regnskapsføring og økonomistyring.

Sosiale ordninger for leger; Forsikringer. Pensjonsordninger. Rettshjelp.

Kurskomite: Ragnhild Dybvig, spes. i allmennmedisin, Hamar, kursleder; Marianne Evenstuen, allmennlege, Hamar; Audun Nygaard, leder i kurskomiteen i Hedmark legeforening.      

Viktig informasjon om Grunnkurs B - del 1

Du må gjennomføre kursets del 1, som er et nettkurs, i god tid før kursstart for Grunnkurs B del 2! Du kan ikke delta på samlingen uten først å ha vist arrangøren kursbevis for del 1. 

Informasjon og påmelding til del 1 : https://beta.legeforeningen.no/kurs/20172/6/32085/  

Påmelding: Utelukkende via elektronisk påmeldingsskjema nederst på denne siden. Viktig at du fyller ut alle feltene for at skjemaet skal bli sendt. Du får tilbakemelding om mottatt påmelding fra sekretær Mari Jonasseniløpet av de nærmeste dagene etter du har sendt inn skjemaet. Beskjed om du har fått plass gis først etter påmeldingsfristen er gått ut. Sekretær har all kontakt med kursstedet og viderebringer all info opplyst i påmeldingen. Ved spørsmål nås sekretær på e-post: Mari Jonassen; jonassen_mari@hotmail.com 

 

Påmeldingsfrist: 1. juli 2019, bindende påmelding.  

Antall deltakere: ca. 70 

Kursavgift grunnkurs B - del 2: 5 000,-  Faktura sendes per e-post fra Stange Regnskap AS etter påmeldingsfristen er gått ut. 

 

Priser på Bardøla :

Dobbeltrom pr. person pr. døgn:                                                   kr 1 150,-  

Enkeltrom pr. døgn:                                                                      kr 1 350,-

Dagpakke (for deltakere som ikke bor på hotellet)                     kr 540,-  

 

PRISENE INKLUDERER:

  • Overnatting med fullpensjon fra og med god middag søndag til og med deilig lunsj avreisedag.
  • 4 retters kortreist festmiddag tirsdag.
  • 2 kaffepauser pr. kursdøgn med hjemmebakst, grønnsaker med dipp eller frisk frukt.
  • Inngang til badeanlegget og gratis parkering.
  • WiFi
For- og etternavn
Født
Tlf.
E-post
Arbeidssted
Adresse
Postnummer og poststed
Behov for kursetHvor mange år i almennpraksis
Ankomstdag
Bo på Bardøla


Hvis du skal bo på Bardøla


Andre opplysninger som har betydning for prioriteringen
Spesielle ønsker/opplysning om matvareallergier o.l.