Mottakere av Hedmark legeforenings hederspris

Mottakere og begrunnelser for utdeling av hedersprisen.

2018: Erik Arnesen

Begrunnelse

2017: Torkel Bache

Begrunnelse

2016: Berit Werner Eriksen

Begrunnelse
Omtale i Mitt Kongsvinger

2015: Gabrielle og Geir Erik Nilsen
Begrunnelse

2014: Arne O. Ellingsson

Begrunnelse

2013: Per Bjerke

Begrunnelse

2012: Ikke utdelt

2011: Hans Petter Schjønsby

Begrunnelse

2010: Ruth og Dag Riise

Begrunnelse