Vikarservice for leger

Trenger ditt legekontor vikar snarest? Eller kan du som lege ta et vikariat "på sparket"?

Vikarservice er Hordaland legeforening sin nye "oppslagstavle" for ledige vikariat, både omgående og litt frem i tid.

Via denne siden kan både legekontor og leger knytte kontakt vedrørende ledige vikariat på en lettvint og effektiv måte. Dette gjelder for medlemmer av Den norske legeforening.

Vi må likevel presisere at kravet i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, § 1 nr 1 om at alle fastleger under spesialisering skal ha gjennomført norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmål i LIS 1, gjelder også for leger som skal vikariere i fastlegehjemmel, uavhengig av lengden på vikariatet. Alle vikarer må altså ha gjennomført sykehus- og distriktsturnus.


Vi publiserer - du oppretter kontakten selv!

På denne siden legger vi ut:

Hva skal du gjøre?
Send aktuell informasjon til: post@hordaland-legeforening.no
Vi publiserer dette her på vår hjemmeside fortløpende og du oppretter selv kontakt. Se "ledig vikariat" eller "ønsker vikariat".



Kontakt legekontor/lege:

 1. Ledig 50% vikariat ved vårt 4 legesenter på Landås. Vikariatet er ledig omgående,varighet etter nærmere avtale. Veldrevet senter, listelengde 1200.
  Kontakt: For mer info ved interesse, Kristinelowo@gmail.com, tlf. 975 18 756. 

 2. Loddefjord Legesenter som befinner seg på Vestkanten i Bergen har behov for vikar fra 01.01.19 - 31.03.19. Loddefjord Legesenter er et veldrevet kontor med moderne utstyr hvor det er totalt 5 leger. Nåværende listelengde er er på cirka 1360, med 4,5 kurative dager i uken. Vi benytter Infodoc Plenario journalsystem. Søker må ha fullført norsk turnustjeneste. Kontakt: Søknad og CV kan sendes til: shashman@gmail.com.
  Ved spørsmål ring: 413 26 641


 3. Fastlegevikariat ved Åsane Legekontor.  Det søkes etter vikar for fastlege ved Åsane legekontor fra august/september 2018 t.o.m juni 2019. Veldrevet legekontor med 6 leger + turnuslege, samt ØNH lege 20 %. Godt arbeidmiljø! Listestørrelse 1100. 4 kurative dager, og 8 % stilling som helsestasjonslege (annenhver onsdag). Søker må ha norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste. Kontakt: kortfattet søknad og CV sendes: marit.kjesbu@gmail.com, ved spørsmål ring mob. 476 67 027.

 4. Sandviksboder Legepraksis: Vi søker etter vikar ved vårt 3 legesenter i Sandviken i Bergen. Ca 50 % fast med mulighet for mer ved ferieavvikling og kurs. Kan også kombineres med vaktarbeid dersom man ønsker tilnærmet full stilling. Søkere med gjennomført turnustjeneste, allmennmedisinsk erfaring eller annen relevant erfaring vil bli prioritert.
  Tiltredelse; august/september. Kortfattet CV og søknad sendes: Sandviksboderlegepraksis@gmail.com
  Kontakt: Elisabeth Døskeland, mob 413 06 462 eller Marianne Iden, mob 476 21 071 

 5. Ledig 1-års fastlegevikariat frå 1. mars 2019 ved Knarvik legekontor, 3 mil nord for Bergen. Vi er 4 leger + 1 turnuslege. Listestørrelse p.t.1600. Vi har Infodoc journalsystem. Kontoret er velutstyrt og veldrevet. Det er en forutsetning at norsk turnustjeneste er fullført. Erfaring i allmennpraksis vil vektlegges. 
  Kontakt Ronny Nepstad tlf. 909 95 636, drnepstad@hotmail.com

 6. Det er ledig vikariat ved Legepraxsis paa Laksevåg fra 01.06.18 med mulighet for forlengelse. Det tilhører praksis 1540 pasienter. Journalsystem på kontor er Infodok. Interessert lege kan ta kontakt per e-post. Kontakt: Esad Mulabecirovic, esadm@online.no eller telefon 915 79 577 

 7. Ledig 100% vikariat for fastlege i 5 måneder ved Rolland Legesenter DA i Åsane, lokalisert i Åslia 2 i Ulset, fom 01.08.18. Legekontoret er veldrevet, 5 legepraksis og 5 leger med erfarne og dyktige legesekretærer. Nåværende listelengde er 1400 på et veldrevet og velutstyrt legekontor og benytter Infodoc Plenario journalsystem.  Vikarer kan jobbe ved Bergen legevakt og i tillegg hver mandag som skolelege hos Haukedalen skolen, kommunal tjenester. Det er en forutsetning at kandidaten har fullført turnustjenesten/LIS1 og har erfaring innen allmennmedisin. Søkeren må ha norsk autorisasjon og god norsk språkforståelse. Send CV og søknad til hjemmelshaveren. Søknadsfrist: 15.06.2018. Adresse: Rolland Legesenter,Åslia 3, 5115 Ulset. 
  Kontakt: hjemmelshaveren Deisy Hagen via e-mail: deisy.frometa@yahoo.com 

Lege:

 1. Mitt navn er Ali Castro, 69 årig fastlege og pensjonert. Har stor erfaring og lang CV og er aktiv. Ønsker vikariat av og til, helst ingen vakt, kan jobber over allt i Norge. 
  Kontakt: ezatazam@gmail.com

 2. Allmen- og akuttmedisiner og -kirurg søker legevakt-vikariat. 
  Jeg vil etablere seg som fastlege og inntil videre arbeider som fastlegevikar. 
  Jeg har 21 mdr veiledet A-LiS tjeneste allerede godkjent av Helsedirektoratet og
  ytterligere seks mdr fra 2017 og 2018 til godkjenning, bl.a. Juni-Juli-August 2018 i Vardø, Finnmark. Kurs-aktiviteter i Norge i 2017-2018:
  Akuttmedisin for Legevaktpersonell, Grunnkurs A og B samt Hordaland Legeforeningens sitt kurs i Praksisdrift og DNLF Modul II kurs. Har rutine som Norske og Svenske legevakt, sykehus og sykehjem gjennom 15 år. Derved også helse-IKT: DIPS, Melior, WinMed III, SystemX og Infodoc, samt Pasientsky og Netts, Melin og Credicare, og lærer nye IKT systemer fort. 
  Jeg har 2018 Certificate of Good Standing fra IVO/Socialstyrelsen i Sverige
  Helsedirektoratet i Norge. Mer bakgrunn: Cand. med. et chir., Københavs Universitet 1998, med 8 mdr pre-graduat neurologi legevikariat, Rigshospitalet, 3 års kardiologi-assistent,
  Rigshospitalet, gasteroenterologi, lungemedisin og innremedisinsk
  legevikariat, Glostrup, og postgraduat generalist etterutdanning med bred
  Skandinavisk, Britisk og Nordamerikansk indremedisinsk, neurologisk,
  kardiologisk, kirurgisk, hjertethoraxkirurgisk og neurokirurgisk, og
  ortopedisk, pediatrisk/neonatologisk og gyn-obs samt psykiatrisk klinisk
  erfaring fra Danmark, Grønland, Storbritannia, Norge og Sverige, og
  forskning og sivil maritim medisin og kirurgi i USA/Canada/Caribbean. 
  Andre utdannings-aktiviteter i 2015-2018: American College of Surgeons
  Clinical Congress, World Extreme Medicine i Edinburgh, og Danske Yngre
  Lægers repræsentantskab og Ambassadør-kursus i Fælles beslutningstagning.
  Forsknings-interesse: Akuttmedisin i distriktmedisin, og studerer derfor
  MSc Trauma Science, Military & Humanitarian distansekurs ved QMUL,
  University of London, med 14 dagers praktikum. Har tidl. publisert
  high-impact forskning i neuromuskulaer klinisk vitenskap.
  Kontakt: Pedram Kazemi-Esfarjani, Autorisert lege HPR 8850798
  Cand. med. et chir. 1998, Københavns Universitet, Enkeltmannsforetak: Lovund Maritime Clinic, mob. 919311037, norsk mobil: 456 80 089, og britisk +44-7456230565 (whatsapp, Telegram, Facetime), E-post og Skype: docpedram@gmail.com

 3. Jeg heter Reyes Serrano og jeg er en spansk lege, ferdig utdannet som spesialist i allmennmedisin fra Spania (2010). Jeg har bodd i Norge siden 2010 og  jobbet i landet siden 2012,  som sykehjemslege, som forsker og som vikar i LIS stilling i klinisk farmakologi. Jeg har norsk autorisasjon og godkjenning som allmennpraktiserende lege. Jeg har bestått Trinn (norsk eksam) og har gode dokumentasjonevner. Nå vil jeg å få godkjent min spesialitet i allmennmedisin og trenger å jobbe som allmennlege. Derfor ønsker jeg å ta noe(n) vikariat(er) som fastlege på 50% stilling (med mulighet for større stillingprosent etterhvert) fom september 2018. Kontakt: Har du behov for en vikar, ta gjerne kontakt, så kan jeg sende deg CV og ytterligere informasjon,e-post: reyes.serrano@gmail.com

 4. Mitt navn er Tasjana Moen Borge, jeg er 28 år og er født og oppvokst i Bergen. Jeg fullfører turnustjeneste i helse bergen i slutten av februar og er på utkikk etter vikariater i Hordaland fra 1 mars. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og CV. Kontakt e-post: borge.tasjana@gmail.com

 5. Jeg ønsker med dette å søke fastlegevikariat i Bergensområdet, perioden 01.09.18-31.03.19. Har over 3 år erfaring som fastlegevikar og er under spesialisering innen allmennmedisin. Er ikke i behov for veiledet praksis. Tidligere erfaring fra rusfeltet og fra sykehjem. Jeg er strukturert, effektiv, blid og tar raskt til meg arbeidsoppgaver. Kontakt på tlf. 458 08 011, e-post: ssingh85@hotmail.co.uk 

 6. Jeg heter Sandra Hope Hansen og er uteksaminert lege fra juni 2016 ved Århus Universitet i Danmark. Ferdiggjort turnus i Danmark juli 2018. Norsk statsborger som søker hjem igjen til Bergenske fjell og fuktig klima. Ønsker vikariat på heltid fra 1. August 2018, varighet av vikariat gjerne minimum 6 måneder. Kontakt: sandra.hope.hansen@hotmail.com, tlf. +45 529 04 209

 7. Jeg heter Hanieh Serej,  jeg er en 33 år gammel kvinne og ble ferdig turnuslege i 2017. Jeg har utført sykehusturnus på Haukeland universitetssykehus og distriktturnus i Austrheim kommune. Jeg ønsker å jobbe som fastlegevikar i Bergen, med oppstart fra august/september 2018. Både heltid og deltid vikariat kan være aktuelt. Ta gjerne kontakt for CV og utfyllende informasjon. Kontakt: Hanieh Serej , tlf. 911 19 010, e-post, hanieseraj@yahoo.co.uk

 8. Brian Sander heter jeg og er 30 år gammel. Jeg kommer fra Bergen, opprinnelig fra Syria. Mine kvalifikasjoner for jobb: 1) Har norsk autorisasjon som lege. 2) Behersker norsk muntlig og skriftlig. 3) Har gjennomført kurs i nasjonale fag og medikamenthåndtering. 4) Har jobbet som assistent på et sykehjem i Bergen. 5) Har jobbet som allmennlege i Bergen. 6) Jobber nå som kirurgisk legevikar ved UNN. Jeg ønsker legepraksis- eller LiS1-vikariat. Kontakt for CV-en, vitnemål, attester og referanser: tlf. 913 74 844, e-post: br.sander2@gmail.com