Styrearbeid og info

Her finner du referater fra styremøter i Hordaland legeforening. Klikk på årstallet for referatet du søker.

Tillitsvalgte for yrkesforeningene i Hordaland/Helse Bergen.

Støttelegenes oppgave er å være rådgiver og støtte for kolleger som opplever kriser eller problemer som truer arbeidevnen. 

Mentorordningen er samtalegrupper med 6-9 medisinstudenter og en ferdigutdannet lege. Ordningen kom i stand våren 2006 og ble startet av Norsk medisinstudentforening (Nmf) i Bergen i samarbeid med Hordaland legeforening.

Her finner du skjema til bruk ved kompensasjon/utlegg.

Hordaland lgeforening har justert satsene for praksiskompensasjon for sine medlemmer.
Timesats: kr 1.200,-
Hel dag: kr 9.000,-
Dersom det utføres tillitsarbeid som utløser praksiskompensasjon må det avtales med styrets leder på forhånd.