Regionutvalg Vest

Regionutvalg Vest er ett av fire regionutvalg i Legeforeningen. Regionutvalgene er opprettet som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene og skal fungere som Legeforeningens representative organ overfor de regionale helseforetakene.

Regionutvalg Vest har ikke vært aktivt en periode, men startet opp igjen i 2017 og hadde sitt første møte 19.04.2017. Utvalget består av lederen fra Hordaland legeforening, Rogaland legeforening og Sogn og Fjordane legeforening, og èn lokal representant for alle yrkesforeningene som ikke allerede er representert gjennom lokalforeningslederne.
Regionutvalget avholder 3-4 møter i året, i regionen.  

Regionutvalgets aktivitet reguleres av Den norske legeforeningens lover § 3-8.

Regionutvalg Vest
Tilstede fra venstre: Therese Sæbøe Strand (sekretær), Jan Ove Tryti, Ronny Cassells, Karin Stang Volden, Timo J. Kanehl, Jan Robert Johannessen, Gunnar Ramstad, Janne Kristine Bethuelsen, Elin Watts og Solveig Aalstad Jonasson. Fravær: Torgeir G. Lid

Regionutvalgene – en seriøs aktør som blir lyttet til. Regionutvalgene er viktige for å bygge bro mellom lokalforeningene og de regionale helseforetakene, mener leder av Regionutvalg Vest, Janne Kristine Bethuelsen.

Les hele artikkelen her: Tidsskriftet