Legenes Hus i Bergen - 150 år

Legenes Hus i Bergen - 150 år

Lorentz Nikolaisen var finansmann og en av Bergens fremtredene borgere. I 1840, i en alder av 28 år bygget han et hus på tomten der Legenes Hus nå ligger. Hans kone Sophie ga navnet til eiendommen, Sophielund. Hordaland legeforening kjøpte huset i 1993 sammen med en stiftelse opprettet av Det medisinske Selskap. Huset eies og drives i dag av Hordaland legeforening.

Selskap og Catering i Legenes Hus


Søtt+Salt er ansvarlig for driften av selskapslokalene i Legenes Hus.


For bestilling og forespørsel:
www.sottogsalt.no og www.legeneshus.no
Mobil: +47 400 03 713

Huset eies av Hordaland legeforening, lokalforening av Den norske legeforening.

Hordaland legeforening har delegert ansvar for drift og velikehold av huset til Husstyret. Dette består av medlemmer fra Hordaland legeforening og Det medisinske Selskap.

Lorentz Nikolaisen var finansmann og en av Bergens fremtredene borgere. I 1840, i en alder av 28 år bygget han et hus på tomten der Legenes Hus nå ligger. Hans kone Sophie ga navnet til eiendommen. Her etablerte Lorentz Nikolaisen seg med sitt hus. Dette ble betraktet som et godt stykke ute på landet...

 

Søtt + Salt tok over driften av Legenes Hus 01. september 2009.
Vi håper at et besøk i denne ærverdige villaen hos oss vil gi mersmak og at det vil bli husket som en spesiell opplevelse inspirert av samspillet mellom mat, vin og god service.