Paraplyen

Paraplyen er et medlemstidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger. Bladet sendes ut til samtlige medlemmer i Legeforeningen som er bosatt i de to fylkene, og har et opplag på 4300 eksemplarer.

Her kan du finne pdf-versjon av Paraplyen.
Trykk på pilen over og velg årgang og nummer
til bladet du ønsker å lese.

Bidrag i form av artikler, leserbrev og annet
kan sendes elektronisk til
katja.lovik(at)gmail.com.

Redaktør: 
Katja Løvik
Tlf: 473 52 199
E-post: katja.lovik(at)gmail.com

Annonser:
Molvik Grafisk Bergen
v/Ørjan Jacobsen /Senior Rådgiver
Tlf: 406 04 058/ 55 20 20 26
E-post: orjan(at)molvik.no