Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger.

Tid: 4.-5. juni 2019
Sted: Colorline stadion, Ålesund

Kurset er godkjent med 16 timer som klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet.

Deltageravgift: kr. 5000,- + dagpakke kr. 495, totalt kr. 5990,-
Anbefalt hotell, med DNLF-rabatt ved bestilling på Legeforeningens nettsider under "medlemsfordeler". Dette ordnes av den enkelte deltaker.
Antall deltakere: 40 stk.

Møre og Romsdal legeforening i samarbeid med Kristiansund og omegn legevakt og Molde legevakt arrangerer obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle som arbeider med legevakt.

Formål med kurset er at gi en oppdatering av grunnleggende viten og ferdigheter i arbeidet med akutt syke og skadde pasienter på legevakten og ute på oppdrag. Kurset består av forelesninger i mindre omfang og mye arbeide i grupper med trening av ferdigheter, innføring i evt. nye metoder og trening med rollespill på ulike scenarier. Det legges vekt på gjensidig refleksjon, evaluering og tilbakemelding under trygge rammer. Her er det rom og tid til usikkerhet, "dumme spørsmål" og at prøve og feile - det er slik vi lærer best.

Tid: 27.-28. mars 2019
Sted: Storhaugen Helsehus, Tempoveien 23, 6508 Kristiansund
Ansvarlig: Roy Skarshaug, Virksomhetsleder Molde legevakt
Kursleder: Legevaktsoverlege Askill Sandvig

Påmeldingsfrist: 8. mars 2019


  

Helseplattformen søker etter fastleger som kan delta i å sette opp løsningen slik at den understøtter fastlegenes arbeidsflyt. Det er behov for deltakelse av to fastlegekontor fra Trondheim som kan bidra med fageksperter til beslutningsstrukturen og til å sette opp løsningen, teste den og gå i drift med løsningen sammen med Trondheim kommune og St.Olavs hospital. I tillegg er det behov for fageksperter fra nord i Trøndelag og Møre- og Romsdal, en senior fagekspert til å støtte prosjektteamet og en koordinator for fastlegene.

Avtaler om lønn, honorering, vikar og andre kompensasjoner vil utformes i samarbeid med Legeforeningen.

 

Kurskomitéen i Møre og Romsdal legeforening invitererer til klinisk emnekurs i geriatri.

Dato: 13.-14. mars 2019
Stad: Spjelkavik Panorama, Spjelkavikvegen 61, 6010 Ålesund.
Målgruppe: Allmennpraktikarar og sjukeheimslegar

Kuset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i vidare- og etterutdanninga i Allmennmedisin. Allmennmedisinare som deltar på færre enn 15 timar får kurset godkjent med valfrie poeng til vidare- og etterutdanninga.
Kompetanseområdet alders- og sjukeheimsmedisin: kurset er godkjent med 16 poeng som valfritt kurs.

Ingen aktiviteter funnet

Postadresse:
Møre og Romsdal legeforening
Schultz gate 2-4
7013 TRONDHEIM

E-post:
post@mrlf.no

Telefon:
922 90 109