Møre og Romsdal legeforening har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i hudsykdommer.

Tid/sted: 4.-5. februar 2020 på ColorLine stadion, Ålesund

Kurset er søkt godkjent som 15 timers klinisk emnekurs i hudsykdommer til videre- og etterutdanningen i spesialiteten Allmennmedisin.

Læringsmål: Gi kunnskap om diagnostikk og behandling av dei vanlegaste hudlidingane og hudsymptoma i allmennpraksis inkludert praktiske øvingar. Kjenne indikasjonane for vidare tilvising.

Kursavgift: kr. 3500,- + dagpakke 2 dager kr. 750, Totalt kr. 4150,-
Påmelding er bindende. 50% av kursavgiften refunderes ved avmelding frem til 14. dager før kurset.

Velkommen til et spennede kurs!

 

Det innkalles herved til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening.

TID/STED: Fredag 6. september kl. 16.30 på Scandic Parken i Ålesund

Etter årsmøte inviterer vi til festmiddag for alle påmeldte.

Vi har også et årsmøtekurs samme dag: Supervisjon i LIS-utdanning. Mer info om kurset og påmelding til dette finner du her: https://legeforeningen.no/lokal/more-og-romsdal/Nyheter/Kurs-og-konferanser/Velkommen-til-arsmotekurs-i-supervisjon--LIS-utdanning/ 

I forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøte inviterer vi til kurs om supervisjon i LIS-utdanning.

Godkjenninger

Søkt om godkjenning med 6 timer som valgfritt kurs i samtlige spesialiteter.

Læringsmål

Ny spesialitetsstruktur
Hva er rollen til veileder?
Kompetansevurdering
Supervisjon i en klinisk hverdag
Praktiske råd til leger som kollega, veileder og supervisør 

Sted

Scandic Parken, Ålesund

Tid

fredag 6. september 

Kursavgift

Kr. 2600 + dagpakke kr. 575, totalt kr. 3175,-

Antall deltakere

maks 40

Kursledere                    

Ingeborg Henriksen og Bjarne Storset

 

Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger.

Tid: 4.-5. juni 2019
Sted: Colorline stadion, Ålesund

Kurset er godkjent med 16 timer som klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet.

Deltageravgift: kr. 5000,- + dagpakke kr. 495, totalt kr. 5990,-
Anbefalt hotell, med DNLF-rabatt ved bestilling på Legeforeningens nettsider under "medlemsfordeler". Dette ordnes av den enkelte deltaker.
Antall deltakere: 40 stk.

Ingen aktiviteter funnet

Postadresse:
Møre og Romsdal legeforening
Schultz gate 2-4
7013 TRONDHEIM

E-post:
post@mrlf.no

Telefon:
922 90 109