Kurskomitéen i Møre og Romsdal legeforening invitererer til klinisk emnekurs i geriatri.

Dato: 13.-14. mars 2019
Stad: Spjelkavik Panorama, Spjelkavikvegen 61, 6010 Ålesund.
Målgruppe: Allmennpraktikarar og sjukeheimslegar

Kuset er søkt godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i vidare- og etterutdanninga i Allmennmedisin. Allmennmedisinare som deltar på færre enn 15 timar får kurset godkjent med valfrie poeng til vidare- og etterutdanninga.
Kompetanseområdet alders- og sjukeheimsmedisin: kurset er søkt godkjent med 16 poeng som valfritt kurs.

Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til kurs i trygdemedisin.
Kurset finner sted på Quality Hotel Alexandra i Molde.
KURSET ER FULLTEGNET OG PÅMELDING ER AVSLUTTET!

Møre og Romsdal legeforening inviterer for sjette gang til årsmøtehelg på hotell Union i Geiranger. De forrige samlingene har vært svært vellykket, og vi håper på ei god samling denne gangen også.
Påmeldingsfrist: 20. august 2018.

Møre og Romsdal legeforening ønsker velkommen til klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri i Ålesund 31. oktober - 1. november 2018.

Læringsmål: 
Heve kompetansen blant fastleger, helstasjonsleger, barneleger og Lis leger i Bup i fagområde Barne- og ungdoms psykiatri . Rolleavklaring av hvem som gjør hva. Hvordan kan vi involvere pasienter til å mestre å leve med sine helseplager? Hvordan sikre gode overganger både inn – og ut av spesialisthelsetjenesten?  Gode overganger inn i voksenpsykiatrien? Hvordan ”oppdage” helseplagene tidlig nok? Hva er ”normalt” og hva skal behandles?  Hvordan sikre behandling på rett nivå? Hvordan kan vi forebygge?

Ingen aktiviteter funnet

Postadresse:
Møre og Romsdal legeforening
Schultz gate 2-4
7013 TRONDHEIM

E-post:
post@mrlf.no

Telefon:
922 90 109