Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til kurs i trygdemedisin.

Kurset finner sted på Quality Hotel Alexandra i Molde.

Målgruppe: Fastleger, allmennmedisiner, arbeidsmedisiner, psykologer, behandlere i spesialisthelsetjenestens avdelinger for rus- og psykisk helvern, ansatte i NAV.
Læringsmål: Bedre samhandling og økt forståelse mellom primærhelsetjenesten og NAV. Bedre samhandling om psykiske lidelser og rusproblematikk.

KURSET ER FULLTEGNET OG PÅMELDING ER AVSLUTTET!

Møre og Romsdal legeforening inviterer for sjette gang til årsmøtehelg på hotell Union i Geiranger. De forrige samlingene har vært svært vellykket, og vi håper på ei god samling denne gangen også.

Påmeldingsfrist: 20. august 2018.

Møre og Romsdal legeforening ønsker velkommen til klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri i Ålesund 31. oktober - 1. november 2018.

Læringsmål: 
Heve kompetansen blant fastleger, helstasjonsleger, barneleger og Lis leger i Bup i fagområde Barne- og ungdoms psykiatri . Rolleavklaring av hvem som gjør hva. Hvordan kan vi involvere pasienter til å mestre å leve med sine helseplager? Hvordan sikre gode overganger både inn – og ut av spesialisthelsetjenesten?  Gode overganger inn i voksenpsykiatrien? Hvordan ”oppdage” helseplagene tidlig nok? Hva er ”normalt” og hva skal behandles?  Hvordan sikre behandling på rett nivå? Hvordan kan vi forebygge?

Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap, 24. og 25. mai i Molde.

Læringsmål: Økt kunnskap om ØNH-problemstillinger. Økt kunnskap i ØNH med vekt på otonevrologien, svimmelhet, tinnitus og nedsatt lydtoleranse, samt andre folkehelseutfordringer som søvnlidelser og allergi.
Foreleser: Dag Sunde er spesialist i ØNH-sykdommer ved Molde sjukehus og Nordisk forbedringsagent.

Påmeldingsfrist: 8. mai 2018.

Ingen aktiviteter funnet

Postadresse:
Møre og Romsdal legeforening
Schultz gate 2-4
7013 TRONDHEIM

E-post:
post@mrlf.no

Telefon:
922 90 109