Det innkalles herved til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening.

TID/STED: Fredag 6. september kl. 16.30 på Scandic Parken i Ålesund

Etter årsmøte inviterer vi til festmiddag for alle påmeldte.

Vi har også et årsmøtekurs samme dag: Supervisjon i LIS-utdanning. Mer info om kurset og påmelding til dette finner du her: https://legeforeningen.no/lokal/more-og-romsdal/Nyheter/Kurs-og-konferanser/Velkommen-til-arsmotekurs-i-supervisjon--LIS-utdanning/ 

I forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøte inviterer vi til kurs om supervisjon i LIS-utdanning.

Godkjenninger

Søkt om godkjenning med 6 timer som valgfritt kurs i samtlige spesialiteter.

Læringsmål

Ny spesialitetsstruktur
Hva er rollen til veileder?
Kompetansevurdering
Supervisjon i en klinisk hverdag
Praktiske råd til leger som kollega, veileder og supervisør 

Sted

Scandic Parken, Ålesund

Tid

fredag 6. september 

Kursavgift

Kr. 2600 + dagpakke kr. 575, totalt kr. 3175,-

Antall deltakere

maks 40

Kursledere                    

Ingeborg Henriksen og Bjarne Storset

 

Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger.

Tid: 4.-5. juni 2019
Sted: Colorline stadion, Ålesund

Kurset er godkjent med 16 timer som klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet.

Deltageravgift: kr. 5000,- + dagpakke kr. 495, totalt kr. 5990,-
Anbefalt hotell, med DNLF-rabatt ved bestilling på Legeforeningens nettsider under "medlemsfordeler". Dette ordnes av den enkelte deltaker.
Antall deltakere: 40 stk.

Møre og Romsdal legeforening i samarbeid med Kristiansund og omegn legevakt og Molde legevakt arrangerer obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle som arbeider med legevakt.

Formål med kurset er at gi en oppdatering av grunnleggende viten og ferdigheter i arbeidet med akutt syke og skadde pasienter på legevakten og ute på oppdrag. Kurset består av forelesninger i mindre omfang og mye arbeide i grupper med trening av ferdigheter, innføring i evt. nye metoder og trening med rollespill på ulike scenarier. Det legges vekt på gjensidig refleksjon, evaluering og tilbakemelding under trygge rammer. Her er det rom og tid til usikkerhet, "dumme spørsmål" og at prøve og feile - det er slik vi lærer best.

Tid: 27.-28. mars 2019
Sted: Storhaugen Helsehus, Tempoveien 23, 6508 Kristiansund
Ansvarlig: Roy Skarshaug, Virksomhetsleder Molde legevakt
Kursleder: Legevaktsoverlege Askill Sandvig

Påmeldingsfrist: 8. mars 2019


  

Ingen aktiviteter funnet

Postadresse:
Møre og Romsdal legeforening
Schultz gate 2-4
7013 TRONDHEIM

E-post:
post@mrlf.no

Telefon:
922 90 109