Høyring

Her er høyringssvar som styret i Møre og Romsdal legeforening har avgitt. Mange av desse er interne høyringar i legeforeninga, der sentralstyret vedtek det endelege svaret som legeforeninga sender frå seg.