Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

104 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

Klinisk emnekurs i hudsykdommer

Møre og Romsdal legeforening har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i hudsykdommer.

Tid/sted: 4.-5. februar 2020 på ColorLine stadion, Ålesund

Kurset er søkt godkjent som 15 timers klinisk emnekurs i hudsykdommer til videre- og etterutdanningen i spesialiteten Allmennmedisin.

Læringsmål: Gi kunnskap om diagnostikk og behandling av dei vanlegaste hudlidingane og hudsymptoma i allmennpraksis inkludert praktiske øvingar. Kjenne indikasjonane for vidare tilvising.

Kursavgift: kr. 3500,- + dagpakke 2 dager kr. 750, Totalt kr. 4150,-
Påmelding er bindende. 50% av kursavgiften refunderes ved avmelding frem til 14. dager før kurset.

Velkommen til et spennede kurs!

 

Velkommen til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening

Det innkalles herved til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening.

TID/STED: Fredag 6. september kl. 16.30 på Scandic Parken i Ålesund

Etter årsmøte inviterer vi til festmiddag for alle påmeldte.

Vi har også et årsmøtekurs samme dag: Supervisjon i LIS-utdanning. Mer info om kurset og påmelding til dette finner du her: https://legeforeningen.no/lokal/more-og-romsdal/Nyheter/Kurs-og-konferanser/Velkommen-til-arsmotekurs-i-supervisjon--LIS-utdanning/ 

Velkommen til årsmøtekurs - Supervisjon i LIS-utdanning

I forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøte inviterer vi til kurs om supervisjon i LIS-utdanning.

Godkjenninger

Søkt om godkjenning med 6 timer som valgfritt kurs i samtlige spesialiteter.

Læringsmål

Ny spesialitetsstruktur
Hva er rollen til veileder?
Kompetansevurdering
Supervisjon i en klinisk hverdag
Praktiske råd til leger som kollega, veileder og supervisør 

Sted

Scandic Parken, Ålesund

Tid

fredag 6. september 

Kursavgift

Kr. 2600 + dagpakke kr. 575, totalt kr. 3175,-

Antall deltakere

maks 40

Kursledere                    

Ingeborg Henriksen og Bjarne Storset

 

Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin

Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger.

Tid: 4.-5. juni 2019
Sted: Colorline stadion, Ålesund

Kurset er godkjent med 16 timer som klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet.

Deltageravgift: kr. 5000,- + dagpakke kr. 495, totalt kr. 5990,-
Anbefalt hotell, med DNLF-rabatt ved bestilling på Legeforeningens nettsider under "medlemsfordeler". Dette ordnes av den enkelte deltaker.
Antall deltakere: 40 stk.

Akuttmedisinkurs for leger og legevaktpersonale

Møre og Romsdal legeforening i samarbeid med Kristiansund og omegn legevakt og Molde legevakt arrangerer obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle som arbeider med legevakt.

Formål med kurset er at gi en oppdatering av grunnleggende viten og ferdigheter i arbeidet med akutt syke og skadde pasienter på legevakten og ute på oppdrag. Kurset består av forelesninger i mindre omfang og mye arbeide i grupper med trening av ferdigheter, innføring i evt. nye metoder og trening med rollespill på ulike scenarier. Det legges vekt på gjensidig refleksjon, evaluering og tilbakemelding under trygge rammer. Her er det rom og tid til usikkerhet, "dumme spørsmål" og at prøve og feile - det er slik vi lærer best.

Tid: 27.-28. mars 2019
Sted: Storhaugen Helsehus, Tempoveien 23, 6508 Kristiansund
Ansvarlig: Roy Skarshaug, Virksomhetsleder Molde legevakt
Kursleder: Legevaktsoverlege Askill Sandvig

Påmeldingsfrist: 8. mars 2019


  

Fastleger søkes til deltakelse i Helseplattformen

Helseplattformen søker etter fastleger som kan delta i å sette opp løsningen slik at den understøtter fastlegenes arbeidsflyt. Det er behov for deltakelse av to fastlegekontor fra Trondheim som kan bidra med fageksperter til beslutningsstrukturen og til å sette opp løsningen, teste den og gå i drift med løsningen sammen med Trondheim kommune og St.Olavs hospital. I tillegg er det behov for fageksperter fra nord i Trøndelag og Møre- og Romsdal, en senior fagekspert til å støtte prosjektteamet og en koordinator for fastlegene.

Avtaler om lønn, honorering, vikar og andre kompensasjoner vil utformes i samarbeid med Legeforeningen.

 

Klinisk emnekurs i geriatri

Kurskomitéen i Møre og Romsdal legeforening invitererer til klinisk emnekurs i geriatri.

Dato: 13.-14. mars 2019
Stad: Spjelkavik Panorama, Spjelkavikvegen 61, 6010 Ålesund.
Målgruppe: Allmennpraktikarar og sjukeheimslegar

Kuset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i vidare- og etterutdanninga i Allmennmedisin. Allmennmedisinare som deltar på færre enn 15 timar får kurset godkjent med valfrie poeng til vidare- og etterutdanninga.
Kompetanseområdet alders- og sjukeheimsmedisin: kurset er godkjent med 16 poeng som valfritt kurs.

Emnekurs i trygdemedisin, 12.-13. september 2018

Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til kurs i trygdemedisin.
Kurset finner sted på Quality Hotel Alexandra i Molde.
KURSET ER FULLTEGNET OG PÅMELDING ER AVSLUTTET!

Årsmøtehelg 2018 i Geiranger

Møre og Romsdal legeforening inviterer for sjette gang til årsmøtehelg på hotell Union i Geiranger. De forrige samlingene har vært svært vellykket, og vi håper på ei god samling denne gangen også.
Påmeldingsfrist: 20. august 2018.

Klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri

Møre og Romsdal legeforening ønsker velkommen til klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri i Ålesund 31. oktober - 1. november 2018.

Læringsmål: 
Heve kompetansen blant fastleger, helstasjonsleger, barneleger og Lis leger i Bup i fagområde Barne- og ungdoms psykiatri . Rolleavklaring av hvem som gjør hva. Hvordan kan vi involvere pasienter til å mestre å leve med sine helseplager? Hvordan sikre gode overganger både inn – og ut av spesialisthelsetjenesten?  Gode overganger inn i voksenpsykiatrien? Hvordan ”oppdage” helseplagene tidlig nok? Hva er ”normalt” og hva skal behandles?  Hvordan sikre behandling på rett nivå? Hvordan kan vi forebygge?

Klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap

Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap, 24. og 25. mai i Molde.

Læringsmål: Økt kunnskap om ØNH-problemstillinger. Økt kunnskap i ØNH med vekt på otonevrologien, svimmelhet, tinnitus og nedsatt lydtoleranse, samt andre folkehelseutfordringer som søvnlidelser og allergi.
Foreleser: Dag Sunde er spesialist i ØNH-sykdommer ved Molde sjukehus og Nordisk forbedringsagent.

Påmeldingsfrist: 8. mai 2018.

Kurs i Helserett for leger (Gardermoen)

Møre og Romsdal legeforening inviterer med dette til to kurs: 
Helserett for leger og førerkortforskriftens helsekrav, hhv. fredag 6 april og lørdag 7. april.
Kursene arrangeres på Radisson Blu Airport Gardermoen for at det skal være mest mulig tilgjengelig for alle landets leger.

Kurs i førerkortforskriftens helsekrav (Gardermoen)

Kurset er svært relevant for både allmenn- og sykehusleger. 

Godkjenninger
Kurset er godkjent med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Kurset er søkt godkjent med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin, psykiatri, indremedisin og generell kirurgi.

 

Kurs i Helserett for leger (Molde)

Kurset er svært relevant for både allmenn- og sykehusleger, jfr. godkjenninger. Kurset er avholdt flere ganger og har fått meget gode tilbakemeldinger.

Klinisk emnekurs i psykiatri

Vi ønsker velkommen til klinisk emnekurs i psykiatri for allmennlegar

Dato: 19. og 20. april 2018

Sted: Scandic Parken, Ålesund

Pris kr. 3300,- + dagpakke kr. 550,- pr. dag

Kurset er godkjent med 16 timer / kurspoeng.

Klinisk emnekurs i akuttmedisin

Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin
Ålesund 12. –13. desember 2017
NTNU – Ålesund
, Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund

Årsmøte 2017

Møre og Romsdal legeforening inviterer til årsmøte på Scandic Seilet, Molde, onsdag 30. august kl. 17:00.

Derfor er jeg lege - Å utgjøre en forskjell

Møre og Romsdal legeforening arrangerer landsstyremøte 2017 med spennende helsepolitisk debatt og valg. Vi vil utgjøre en forskjell og vi ønsker at dette skal bli det beste landsstyremøtet i Legeforeningen noensinne, sier Shruti Sharma, Møre og Romsdal legeforening.

Emnekurs i lindrande behandling, 8.–9. november 2017

Møre og Romsdal legeforening inviterer til emnekurs i lindrande behandling, 8.–9. november 2017 i Ålesund.

Klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap

Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap, 21.–22. september 2017 i Molde.

Kurset er fulltegnet. For å settes på venteliste send e-post til kenneth@kjelsnes.com.

104 sider. Side 1 av 6