Klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri

Møre og Romsdal legeforening ønsker velkommen til klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri i Ålesund 31. oktober - 1. november 2018.

Læringsmål: 
Heve kompetansen blant fastleger, helstasjonsleger, barneleger og Lis leger i Bup i fagområde Barne- og ungdoms psykiatri . Rolleavklaring av hvem som gjør hva. Hvordan kan vi involvere pasienter til å mestre å leve med sine helseplager? Hvordan sikre gode overganger både inn – og ut av spesialisthelsetjenesten?  Gode overganger inn i voksenpsykiatrien? Hvordan ”oppdage” helseplagene tidlig nok? Hva er ”normalt” og hva skal behandles?  Hvordan sikre behandling på rett nivå? Hvordan kan vi forebygge?

Klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri

Godkjenninger:

Allmennmedisin: kurset er godkjent med 16 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri til videre- og etterutdanningen.
Barne og ungdomspsykiatri: kurset er godkjent med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Barnesykdommer: kurset er godkjent med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Tidspunkt: 31. oktober - 1. november 2018 på Scandic Parken, Ålesund
Pris: Kr. 3300,- + dagpakke kr. 550,- pr. dag
Fornavn
Etternavn
Fødelsdato
E-post
Fakturaadresse
Mobil