Flåttkurs i Sandnessjøen

Den 13 juni 2018 arrangerer Flåttsenteret kurs om flått og flåttbårne sykdommer i Sandnessjøen. Kurset arrangeres i samarbeid med Inger-Lise Haakstad overlege ved ØNH-avdelingen Helgelandssykehuset HF og Dag Hvidsten overlege Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset HF.  

  

 

Flåttkurs i Sandnessjøen

For mer info og påmelding benytt denne lenken/kopier lenken og lim den inn i webleseren din.

https://flåttsenteret.no/for-helsepersonell/annet/flattkurs-i-sandnessjoen/