Sommermøte for allmennleger i Nord-Trøndelag Legeforening

Velkommen til sommermøte med tema avtaleverk, informasjon om nytt legeutvalg, oppsummering etter landsrådsmøte i AF og landsstyremøte i Legeforeningen. Middag og hyggelig diskusjon med gode kolleger!    

Tid:            Fredag 8. juni kl. 13 - 16
Sted: Famille restaurant, Moafjæra, Levanger

 

  

Sommermøte for allmennleger i Nord-Trøndelag Legeforening

Hovedformålet er å treffes og få en ordentlig gjennomgang av avtaleverket som gjelder mellom legene og kommunene. Vi opplever at det er mange uklarheter og at flere kommuner har manglende eller avvikende forståelse av avtalene. Mange medlemmer har juridiske spørsmål. Vi får en gjennomgang av ASA4310 av Hanne Riise Hansen fra Legeforeningens juridiske avdeling.
Vi skal diskutere strategi for de lokale forhandlingene med kommunene. Vi spiser god mat på slutten, og det er fritt frem til å sitte utover med fredagspils eller annet godt for de som ønsker.

 Gratis deltakelse (foruten fredagspils).

Hjertelig velkommen til en hyggelig fredags ettermiddag med gode kolleger!

Program:
·      Velkommen – Dragan Zerajic

·      Orientering om nyopprettet lege-utvalg Helse Nord-Trøndelag – Christine Agdestein

·      Oppsummering etter landsrådsmøtet i Allmennlegeforeningen – Håvard Skjellegrind, Børge Winther

·      ASA4310 – Hanne Riise Hansen, juridisk avdeling, Legeforeningen

·      Felles strategi for lokale forhandlinger med kommunene, diskusjon

·      Middag

 

Fornavn
Etternavn
E-post
Mobil