Distriktsmedisinens rolle i utdanningen av fremtidens leger

Legestudenter i land som Canada, USA og Australia ønsker seg til distriktene – for mer tid til pasientene og sin egen læring, med kultur, natur og en veileder tett på. Lær mer om hvordan legestyrt helsetjeneste kan praktiseres i distriktene på konferanse i Saltstraumen 12. og 13. juni 2014.

Distriktsmedisinens rolle i utdanningen av fremtidens leger

"Når byen blir avsides"

Hvordan kan vi i større grad nyttiggjøre disse læringsarenaene i utdanningen av fremtidens leger?

Hvilke modeller og muligheter for studentundervisning, etterutdanning og forskning finnes i distriktene?

Hva skal til for å rekruttere og stimulere til stabilitet og kvalitet på legetjenesten i distrikt?

12. og 13. juni 2014 inviterer Nordland legeforening i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) til kurs/konferanse ved Saltstraumen hotell.

Hotellet ligger ved bredden av verdens sterkeste malstrøm, 30 minutters kjøring sør for Bodø lufthavn. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer tellende for spesialiteten allmennmedisin og 15 timer som valgfritt kurs for alle spesialiteter.

Vi har som mål at kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskaper om hvordan legestyrt helsetjeneste praktiseres i distriktene, med konkrete eksempler hvor det er etablert gode lokale løsninger. Det vil bli fokus på disse praksisstedenes egnethet som forsknings- og undervisningsarena, både i fastlegevirksomhet, på legevakt, i sykehjem, i kommunelegefunksjonen og steder med ansvar for øyeblikkelig hjelp døgntilbudsplasser i kommunene.

Kurset tar sikte på å jobbe frem konkrete strategier for å øke kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene gjennom gruppearbeid og paneldebatt med inviterte deltakere fra helse- og omsorgsdepartement, helsedirektorat, kommunenes sentralforbund og universitetene.

Ved eventuelle spørsmål kontakt kurskomiteen ved Eirik Hugaas Ofstad (eirikofstad@gmail.com), Helen Brandstorp (helen.brandstorp@uit.no) eller Lena Stemland (lena@nordland-legeforening.no)

Programmet finner dere til høyre på siden.