- Er det ADHD?

Kurs om ADHD og lignende funksjonsforstyrrelser hos barn og voksne

Tid : 16. og 17. november 2006

Sted : Comfort hotell Grand, Bodø

Påmelding til : nlfkurs@online.no

Tlf 906 52544/Lena Stemland før 1. november 2006

Pris: 1600,-

Kurset er søkt godkjent som emnekurs for spesialiteten allmennmedisin og for leger under utdanning i psykiatri og nevrologi.

Torsdag 16. november:
09.00 - 09.15   Velkommen
09.15 - 10.00Kasuistikk ADHD hos barn
allmennlege Karin Breckan, Bodø
Repr. fra BUP Salten
10.10 - 11.30ADHD og lignende lidelser hos barn - utredning/diagnose/behandling
barne- og ungdomspsykiater Harald Åsheim
11.30 - 12.00Presentasjon av BUP Salten - henvisninger
barne- og ungdomspsykiater Tone Ellen Klæboe,
BUP Salten
12.00 - 12.45Lunsj
12.45 - 13.30ADHD og førerkort. Begrensninger
Forskrivning av sentralstimulerende midler
Ass. fylkeslege Odd Herder, Helsetilsynet i Nordland
13.30 - 14.15Kasuistikk ADHD hos voksne
allmennlege Mari Kristin Johansen, Havna Legesenter, Bodø
Repr. fra VOP Salten
14.15 - 15.45ADHD og lignende lidelser hos voksne - utredning/diagnose/behandling
overlege Olav Espegren, Kristiansand
15.45 - 16.00Kaffepause
16.00 - 16.30Presentasjon av VOP Salten - henvisninger
psykiater Anne Marit Rosenlund
16.30 - 18.00Nevropsykologisk utredning
psykolog Kristin Moldjord og student
 
Fredag 17. november:
08.30 - 10.00 Dysleksi/dyskalkuli og ADHD
PPT i Bodø v/Kjell Rune Pettersen og Anne Marie Opheim
10.15 - 11.30 Jenter/kvinner og ADD/ADHD - H va er spesielt for denne gruppen?
Gerd Strand, Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD,Tourette ogNarkolepsi
11.30 - 12.00 Pedagogiske tiltak - hva nytter?
Gerd Strand
12.30 - 13.15 Lunsj
13.15 - 14.00 NAV - rettigheter i forhold til bl.a. stønader og attføringsbistand
14.00 - 14.30 Evaluering og avslutning