Foredrag fra IA-konferansen "Et arbeidsliv i endring"

Her finner du foredragene fra IA-konferansen 2017 "Et endret arbeidsliv" i Bodø 20. og 21. mars 2017.